FAQ

Swill är en digital plattform designad för att enkelt mäta, kategorisera och rapportera matsvinn. Målet är att hjälpa verksamheter att hålla koll på sitt matsvinn, minska det, förbättra miljön och öka lönsamheten.

Vår vision är att gynna en beteendeförändring som leder till minskat matsvinn. Genom att standardisera och digitalisera processen att mäta och rapportera matsvinn, erbjuder vi en enkel och effektiv lösning. Vår plattform är också designad med ett användarvänligt gränssnitt för att göra det så enkelt som möjligt för användarna.

Vi är inspirerade av FN:s hållbarhetsmål att halvera det globala matsvinnet till 2030. Vi tror på en beteendeförändring hos både konsumenter och företag, och genom smart teknik vill vi göra det lättare för företag att övervaka och minska sitt matsvinn.

Enligt en källa på ivl.se/sams, kan man förvänta sig att för varje krona som investeras i att minska matsvinn, får man tillbaka den 14 gånger om. Detta visar inte bara miljöfördelarna utan även de ekonomiska fördelarna med att minska matsvinn.

Genom att ge dig bättre insikt i mängden matsvinn i din verksamhet, kan SWILL hjälpa dig att identifiera var och när svinn sker. Denna kunskap kan sedan användas för att vidta åtgärder, minska förluster, spara pengar och samtidigt bidra till en bättre miljö.

Ja, vi har lagt stor vikt vid att skapa ett enkelt och intuitivt gränssnitt så att användarna enkelt kan navigera och använda plattformen utan komplikationer.

Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss!

info@sensiot.se